seo_h1_31521

Uttagsdokument

För dina uttag kan du ombes tillhandahålla dokument som bevisar din identitet. Detta krävs av vår licensinnehavare för att förhindra penningtvätt och andra bedrägliga aktiviteter. Om vår kundsupport ber dig tillhandahålla dokumentation behöver du ta ett foto av nedanstående dokument och skicka till oss via e-post. Skanna inte och redigera inte bilddata.

Om din adress skiljer sig från ditt ID eller om du inte har någon adress på ditt ID behöver du tillhandahålla dokument för att styrka din adress.

Om du har satt in med kreditkort kan vi be dig skicka en kopia av kreditkortet. Om kundsupport ber dig tillhandahålla en kopia av ditt kreditkort, ta foto av båda sidor av kortet, men dölj de 8 siffrorna i mitten (om kortnumret är 1111-2222-3333-4444 vill vi alltså endast se 1111-XXXX-XXXX-4444. Dölj X-delarna). Dölj också det 3-siffriga CVV2-numret på kortets baksida.


Tveka inte att be kundsupport om hjälp om du behöver råd.